درباره رادین پوشش زرین

شرکت رادین پوشش زرین تولید کننده ومجری پوشش های صنعتی وورزشی وافزودنی های بتن با سابق ای درخشان در حضور در بزرگترین پروژه های کشورمی باشد. کلیه تولیدات ومحصولات این شرکت تحت استاندارد های جهانی می باشد وبا تکیه بر دانش مهندسین مجرب وبه کارگیری مواد اولیه وارداتی موفق به تولید با کیفیت شده است

تاییدیه ها

کف پوش صنعتی و تزیینی

کفپوش صنعتی وتزیینی برای اعمال برروی انواع سطوح بتنی،سنگ ها،فلزات،سرامیک،موزایک،چوب،مناسب میباشد که در قالب پوشش اپوکسی،پلی یورتان میباشد
که قبل از اجرا ساب ومرحله بعدی پرایمر اجرا خواهد شدوبعد از خشک شدن اپوکسی یا پلی یورتان همراه با(سیلیس به منظور افزایش مقاومت) اجرا خواهد شد.

آببند کننده ها

محصولات آب بندی این شرکت شامل واتراستاپ پی وی سی وبنتونیتی وماستیک های پلی یورتان می باشد
واتراستاپ تولیدی این شرکت تحت استاندارد ASTM تولید شده در سایز های مختلف وضخامت های در خواستی مشتری تولید میشود

بیشتر

افزودنی های بتن

افزودنی ها بتن این شرکت تحت استاندارد می باشد شامل(گروت،فوق روان کننده بتن،ضد یخ بتن ،) است
مناسب برای افزایش اسلامپ بتن وزودگیر ودیرگیر بتن ،که بتنی متراکم ومقاوم را ایجاد میکند برای کلیه بتن ریزی ها برای سد سازی ، تونل ،مخازن بتنی،ساختمان ها و….

بیشتر

مقالات

واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی نوار آب بند پیشرفته ای است که ازجنس پلاستیک تولید می شود که در آب بندنمودن درزهای گوناگون از آ نها بهره می

کفپوش پلی یورتان ورزشی

دوجزئی اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین های پلی یورتان دوجزئی بدون حال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح بتن،سنگ،سرامیک و … دارد.

رﻧﮓ آﮐﺮیلیک ﮐﻮره ای

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﻧﮓ اﮐﺮیلیک ﺳﺎده ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻻ دارد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم

رنگ آلکیدی

رﻧﮓ ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی روﻏﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین ﻫﺎی آﻟﮑﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻧﻮاع ﻓﺎم از ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﺮاق آﻟﮑﯿﺪی دارای