کفپوش پلی یورتان


                

کفپوش پلی یورتان(Pu-flooring)به مواد شیمیایی که از واکنش دی ایزوسیانات گفته می شود.کفپوش پلی یورتانقابلیت تولید و اجرا در ضخامت ها و انواع مختلف بصورت یکپارچه در صنایع گوناگون را دارد. کفپوش پلی یورتانبه دلیل انعطاف بالا و مقاومت تنشی مناسب برای محیط هایی که در معرض نور آفتاب قرار دارن بسیار مناسب هستند .مناسب محیط هایی که امکان تماس مواد اسیدی و یا بازی با محیط وجود دارد است استفاده ازکفپوش پلی یورتانتقویت شده در برابر اسید این شرایط را ایجاد می کند تا با داشتن سطوحی هموار از خوردگی سطح مقابل اسید جلوگیری کنیم .

کاربرد:

  کارخانجات صنایع-غذایی ،کارخانجات دارو سازی وسرد خانه ها ،همچنین از دیگر کاربرد های آن در پارکینگ ها، سالن های کنفرانس، سالن های ورزشی  از نوع ورزشی،مطب های پزشکی،سالن های مونتاژ،انبارها و...

 

ویژگی فنی: 

-مقاومت در براربر اسید های آلی وبازها

-سطح یکپارچه و بدون درز 

- انعطاف پذیر و مقاوم در شرایط جوی

ضخامت فیلم خشک :حداقل 1 mm

زمان خشک شدن:سطحی 9 ساعت عمقی 24 ساعت ،نهایی5 روز

افزایش طول:50 درصد

سختی:55shore

استحکام کششی:213N/mm^2

نسبت اختلاط:A/B=100/20

دانسیته مخلوط:1.5   gr/cm^3

 

    

 

 

 

طراحی سایت توسط نونگار پردازش