اپوکسی آنتی استاتیک

 
     
اين روکش بر پايه رزين اپوکسي و سخت کننده ضد اسید به همراه افزودني هاي خاص فرموله مي شود. قابليت هدايت الکتريکي و انتقال جريان الکتريسته ساکن را دارا مي باشد و به همين دليل به روکش ضد جرقه نيز معروف مي باشد. با توجه به اينکه الکتريسته ساکن ايجاد شده در اثر تردد، سايش، مالش در صنايع مختلف موجب جرقه و انفجار گرديده و خسارت جبران ناپذيري به وجود مي آورد، استفاده از سيستم روکش اپوکسي آنتي استاتيک الزامي به نظر مي رسد. اين روکش کليه خواص روکش اپوکسي اعم از خواص مکانيکي و شيميايي، مقاومت سايشي و فشاري را دارا مي باشد. از جمله موارد مصرف روکش آنتي استاتيک مي توان به صنايع نظامي، انبارهاي مواد قابل اشتعال، اتاق هاي عمل، اتاق هاي کنترل، صنايع الکترونيک، اتاق هاي اختلاط رنگ و... اشاره نمود.
   
:اطلاعات فنی
طوسي ـ در ساير شیدها قابل ارائه است شید رنگ  
‏A/B=۱۰۰/۱۸ نسبت اختلاط  
گرم بر سانتي متر مکعب ۱/۶± ۰/۱ دانسیته  
درصد ۱۰۰ جامد وزنی دو جزء  
درصد ۱۰۰ جامد حجمی دو جزء  
اهم ۱۰۴- ۱۰۶ محدوده مقاومت الکتريکي  
سطحي ۶ ساعت، عمقي ۲۴ ساعت، نهايي ۷ روز زمان خشک شدن  
 
   
           
 
           
 
 

 

طراحی سایت توسط نونگار پردازش