گروت سیمانی

rd-540  بر پایه سیمانی بوده وبه صورت پودری میباشد .

  با اضافه کردن مقدار معینی  آب  گروت بدست می آید.

  در فضاهای میان صفحه پای ستون وفونداسیون بکار میرود.

  در کیسه های 25 kg بسته بندی میشود  که به ازای آن 4 لیتر آب مورد نیاز است.

 

مزایا:                                                                    

  به سرعت به مقاومت بالا میرسد .

  مقاومت نهایی بالا ونفوذپزیری کم

  کاهش میزان آب

 

مشخصاات فنی:

  مقاومت فشاری در 28 روز: 2 262N/mm  

  مقاومت فشاری در 7 روز:248N/mm

  مقاومت خمشی 28 روز:11N/mm2 

  وزن مخصوص:2170kg/m3

                                                                                                            

 

طراحی سایت توسط نونگار پردازش