ضد یخ بتن

 

 ضدیخ بتن

 به طور کلی در پروژه های عمرانی ، بتن ریزی در هوای سرد میتواند یک چالش جدی و دردسر ساز باشد. ضد یخ بتن در هوای سرد و در شرایطی که آب یخ میزند روند هیدراسیون بتن به کندی صورت گرفته یا متوقف می شود. در صورت عدم وجود تخصص لازم و آگاهی کافی، بتن ریزی در هوای سرد با کندی بسیار همراه بوده و روند پیشرفت پروژه را مختل کرده و در نهایت باعث افزایش هزینه ها شود.


در صورت عدم وجود ضد یخ بتن از عمده مشکلات پیش آمده در اثر بتن ریزی در هوای سرد می‌توان به مسایل زیر اشاره نمود :


   1- دوام و استحکام کاهش یافته و ایجاد یک سازه غیر قابل اعتماد که به علت اختلال در خمیر سیمان اتفاق می افتد
   2- ترک های در اندازه میکرومتر و بسیار کوچک که به دلیل ایجاد کریستال های یخ در بتن بوجود می آید. این مساله باعث ایجاد آسیب در ساختار بتن شده، به طوری که سطح بتن در فشار های پایین نیز بسیار آسیب پذیر خواهد شد.
   3- ورقه ورقه شدن سطح بتن که در ابعاد و سطوح گسترده تری نمود پیدا می‌کند.


برای پرهیز از آسیب های عنوان شده باید از انجماد بتن قبل از رسیدن به حداقل مقاومت فشاری  5mpa جلوگیری نمود. محصولات ضد یخ بتن از انجماد بتن در حین فرآیند هیدراسیون بتن جلوگیری می کنند. این کار به دو روش صورت می‌پذیرد :


   1- کاهش نقطه انجماد آب از طریق افزایش غلظت نمک
   2- افزایش دمای داخل بتن

طراحی سایت توسط نونگار پردازش