شنبه, 26 مرداد 1398 ساعت 14:10

روش نصب واتر استاپ شرکت رادین پوشش

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

روش نصب واتر استاپ شرکت رادین پوشش

واتراستاپ ها شرکت رادین پوشش انواع مختلفی دارند و متناسب با نوع کاربری از نوع خاص و با روش های خاص خود نصب میشوند به شکل کلی واتراستاپ ها به سه نوع واتراستاپ pvc  ، واتراستاپ هیدروفیلی، واتراستاپ بنتونیتی که در سازه های مختلف بتنی به کار برده می شود. و در تقسیم بندی دیگر به واتراستاپ های نوع تخت (V) و حفردار(O) جدا میشوند 

در واتراستاپ های تخت باید طوری قرار گیرد که نیمی از عرض از آبند در بتن بخش اول و نیمی دیگر در بتن بخشدوم قرار گیرد و در واتر استاپ های حفره دار نیز باید حفره آبند دقیقا محل درز انبساط قرار گیرد . واتراستاپ ها باید همیشه  دقیقا در وسط محل انبساط قرار گیرد تا بهترین عملکرد داشته باشد

برای نصب واتر استاپ ها هرگز نباید آنها را سوراخ نمود و یا اینکه در انتهای رودر ل دو لبه آن را بر روی هم اورلپ نمود بلکه جهت نصب واتر استاپ در بین آرماتور ها بـاید از گیره هایی کـه بـر اسـاس شکل واتر استاپ بـه همین منظور طراحی شده است استفاده کرد.
این گیره ها بدون اینکه هیچ آسیبی یه سطح واتراستاپ وارد نمایند و یا خللی در عملکرد آب بندی آنها ایجاد کنند، عملیات نصب را بطور استاندارد تسهیل می نمایند.
همچنین جهت اتصال دو انتهای واتر استاپ به یکدیگر باید طبق توصیه استاندارد ASTM توسط دستگاه جوش دو انتهای آن را ذوب و به یکدیگر چسباند تا محل اتصال ضمن آب بند بودن از
مقاومت کششی مطلوبی نیز برخوردار شود.

طراحی سایت توسط نونگار پردازش