دوشنبه, 21 مرداد 1398 ساعت 11:07

اتصال دوسر واتراستاپ شرکت رادین پوشش

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
در این مقاله به طور کلی به معرفی واتراستاپ ها شرکت رادین پوشش می پردازیم به شکل کلی واتراستاپ ها بهبه دو دسته تقسیم  می شوند،
واتراستاپ های تخت که برای درزهای اجرایی سازهای بتنی  به کار برده می شود و واتراستاپ های حفره دار که برای درزهای انبساطی به کار برده می شود که هردو نوع واتراستاپ متناسب با نیاز پروژه در دیوار یا کف بنا یا سازه به کار گرفته می شود.
 
مهمترین عوامل انتخاب نوع واتراستاپ ، عرض و ضخامت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن می باشد که انتخاب می گردد. واتراستاپ های تخت را در محلی بین بتن ریزی اول و بتن ریزی دوم دفن می کنند و در مورد واتراستاپ های حفری هم دقیقا در محل پیش بینی درزی که انبساط قرار میگیرد.
 
و از گیرهای برای اتصال و ثابت کردن واتراستاپ در سازه ها استفاده می کنند و معمولا برای هر متر واتراستاپ با آرماتور نیاز به 5 گیره که به صورت یکی درمیان بالا پایین قرار می گیرد.
 

روش اتصال دوسر واترساپ شرکت رادین پوشش

برای اتصال دو لبه واتراستاپ شرکت رادین پوشش می توان به دوصورت جوش گرم و سرد دو لبه واتراستاپ به یکدیگر اتصال داد.
 
روش جوش گرم:
که معمولا به دو روش

1-جوش لب به لب  كه به وسیله المنت شمشیری صورت می گیرد
2-Overlap كه به وسیله المنت تبری انجام می شود
 
روش جوش سرد:
 در این روش ابتدا عاج های cm 50-30 از دو لبه  واتراستاپ را به وسیله کاتر جدا كرده و سپس دو طرف واتراستاپ  را به چسب PU آغشته نموده ، وزنه ای حدود kg 50 به مدت 6-4 ساعت روی واتراستاپ قرار دهید و پس از سپری شدن زمان، واتراستاپ را در جای خود نصب نمائید.

طراحی سایت توسط نونگار پردازش